Skip to main content

Reference

Na tomto rodinném domě jsme provedli tepelnou izolaci Climatizer Plus volným foukáním v dvouplášťové střeše. Akce proběhla v rámci...
U tohoto rodinného domu jsme na stávající nevyhovující vrstvu skelné vaty doplnili souvislou vrstvu tepelné izolace Climatizer Plus. Během...
Zateplení konstrukce stropu, tvořeného vazníkovou konstrukcí a sádrokartonovým podhledem. Vzhledem k tomu, že do střechy nebyl vstup, byla rozebrána...
Byla provedena tepelná izolace podlahy volně foukaná na sádrokartonový podhled. Podlaha byla následně zaklopena podlahovou konstrukcí. Materiál...
Izolace stropu rodinného domu foukaná do dutiny stropu. Shora z půdy bylo odtrženo několik prken a následně nafoukána tepelná izolace Climatizer Plus do dutiny...
Izolace stropu rodinného domu v Sušici. Byla provedena izolace Climatizer Plus volně foukaná shora a strop půdy mezi dřevěné vazníky. Díky technologii fouk...
Bytový dům v Sušici - provedli jsme tepelnou izolaci dvouplášťové střechy tohoto domu materiálem Climatizer Plus. Akce probíhala v rámci...
Na tomto rodinném domě v Horažďovicích jsme na jaře 2011 provedli izolaci stropu patra materiálem Climatizer Plus. Jednalo se o vyplnění dutiny stropu o tl. cca 15 cm,...
Strop nad osmým podlažím panelového domu byl izolován shora souvislým rozprostřením CLIMATIZERu Plus na stávající betonovou stropn...
Stropy byly izolovány shora souvislým rozprostřením CLIMATIZERu Plus mezi vazníky na stávající nedostatečnou izolační vrstvu. Izolace...
Stropy nad posledním podlažím byly dodatečně izolovány volně foukaným CLIMATIZERem Plus mezi dolní pásnice vazníků. Otvorem ve štítu (...
Tento objekt byl kompletně zateplen izolací CLIMATIZER Plus již při výstavbě. Šlo zejména o šikmé části střechy a vodorovný strop pod půdn...
Stropy všech hal a provozních objektů byly izolovány shora souvislým rozprostřením CLIMATIZERu Plus na stávající nerovnoměrnou izolaci,...
Stropy hal byly izolovány shora souvislým rozprostřením CLIMATIZERu Plus na stávající izolaci.