Skip to main content

Garáž a dílna u rodinného domu

garáž a dílna u rodinného domu

Zateplení konstrukce stropu, tvořeného vazníkovou konstrukcí a sádrokartonovým podhledem. Vzhledem k tomu, že do střechy nebyl vstup, byla rozebrána poslední řada vlnitých desek a po ukončení namontována zpět.

Tepelná izolace Climatizer plus vytvořila souvislou vrstvu, která překryla i spodní pásnice vazníků, aby nevznikaly tepelné mosty.

Práce byly provedené behem jediného dne včetně montáže a demontáže krytiny.

vstup do střechy
vazníková konstrukce střechy
jednolitá vrstva izolace
spodní konstrukce sádrokarton