Skip to main content

Climatizer Plus

Vlastnosti Climatizeru Plus

Climatizer Plus je celulózová vlna obohacená o kyselinu boritou a síran hořečnatý. Výsledkem je prakticky nehořlavý materiál bez zápachu, s velmi dobrými tepelně i zvukově izolačními vlastnostmi, který je navíc i příjemný na dotek. Climatizer je zdraviotně nezávadný a také biologicky odbouratelný - od r. 1994 má v ČR propůjčenou ochrannou známku Ekologicky šetrný výrobek 01 – 01.

Technické parametry:

Objemová hmotnost (volný zásyp) 35 - 45 kg.m-3
Objemová hmotnost (zásyp strojem) 30 - 60 kg.m-3
Objemová hmotnost (maximální zhutnění) 45 - 90 kg.m-3
Součinitel tepelné vodivosti (výpočtová hodnota) 0,037 W. m-1.K-1
Součinitel tepelné vodivosti při nástřiku s vodou 0,039 W. m-1.K-1
Součinitel tepelné vodivosti při nástřiku s pojivem 0,042 W. m-1.K-1
Měrná tepelná kapacita 1907 J / kg . K
Součinitel prostupu tepla U (při vrstvě 20cm) 0,2 W / m2 K
Šiření plamene po povrchu [is] (nešíří plamen) 0,00 mm.min-1
Zvuková pohltivost [250Hz] (tloušťka 10 cm) 0,67
Zvuková pohltivost [2000Hz] (tloušťka 10 cm) 0,83

Podrobné technické parametry foukané celulózové izolace Climatizer najdete na webu výrobce.

Výhody použití foukané izolace

Pokud pomineme tepelně izolační vlastnosti Climatizeru, které jsou srovnatelné s ostatními typy izolací, je hlavní vyhodou foukané izolace způsob její aplikace. Díky zafukování izolace speciální hadicí stačí jen velmi malý otvor pro dopravu materiálu přímo na místo aplikace, což oceníte zejména při dodatečném zateplování objektů. Vzhledem ke své konzistenci foukaná izolace také snadno beze zbytku vyplní i dutiny velmi nestandardních tvarů, které byste jinak jen velmi těžko zateplovali. Při aplikaci s příslušným pojivem můžete také Climatizer přímo nastříkat na svislé stěny nebo dokonce na spodní části střešních a stropních kontrukcí bez toho, že by bylo nutné je předem např. natahovat či natírat lepidlem.

Průběh prací

Podívejte se na video zobrazující požární vlastnosti foukané izolace Climatizer Plus a ukázky postupu při zateplování pomocí Climatizeru.

Další videa o foukané izolaci Climatizer plus najdete na webu výrobce Climatizeru.