Skip to main content

Nevadí Climatizeru vlhkost?

Celulózová vlákna foukané izolace Climatizer mohou absorbovat část vlhkosti z okolního prostředí. To je zcela normální jev. S obsahem vlhkosti kolem 10% se také počítá při uvádění tepelně izolačních vlatností Climatizeru. Při vyšší vlhkosti materiálu má izolace díky svým vlastnostem tendenci se přebytečné vlhkosti účinně zbavovat.

Při špatném návrhu nebo aplikaci Climatizeru může docházet ke kondenzaci vodních par procházejících izolací, což její vlastnosti výrazně zhorší. Tento problém ale nastává i při chybách v zateplování jinými materiály, zejména u minerální či skelné vaty.

Zatečení malého množství vody do vrstvy foukané izolace není celkem problém, díky svým vlastnostem celulózová vlákna tuto vlhkost bez potíží odpaří. Velké množství zatékající vody může ovšem izolační vlastnosti Climatizeru silně poškodit, podobně jako je tomu i u jiných typů izolací.