Skip to main content

Ceník

Zakázky nad 12 pytlů:
Cena za 1 pytel provedené izolace (13,6 kg) ... 500,- Kč + DPH

Zakázky do 12 pytlů:
Cena za 1 pytel provedené izolace (13,6 kg)... 600,- Kč + DPH
Minimální cena zakázky 6.000 Kč + DPH.

Orientační určení spotřeby materiálu na 1 m3 (pouze přibližné):
volně foukané plochy* (např. shora na podhled, mezi vazníky apod.) ... 2 pytle + 10%
izolace do vodorovných dutin** (např. trámové stropy - mezi trámy) ..... 2,5-3 pytle
izolace do šikmých dutin** (např. izolace sedlové střechy podkroví) ..... 3-4 pytle
izolace svislých dutin** (např. výplň příček)............................................4-5 pytlů

* U volně foukaných izolací dochází k sesednutí o cca 10%, proto se provádí o cca 10% izolace více
** U foukání do dutin se použije více materiálu (materiál se více zhutní) a k sesedání nedochází, čím větší sklon, tím více materiálu se použije.

Provedené práce se účtují tak, že se na stavbě spočítají spotřebované pytle a vynásobí se cenou za pytel (viz. výše). To znamená, že platíte pouze to, co bylo skutečně provedeno a spotřebováno. V ceně je materiál a izolační práce. V ceně nejsou přípravné práce, např. rozebírání podlah, provádění otvorů apod.

Náklady spojené s nakládkou, dopravou a skládáním materiálu se účtují takto:
V rámci Sušice: paušál 500 Kč +DPH
V okruhu do 10 km od Sušice: paušál 700 Kč +DPH
Vzdálenější akce: paušál 500 Kč + 15 Kč/km +DPH
V případě větších nebo atypických zakázek je doprava dohodnuta individuálně.

V případě požadavku lze zpracovat předběžnou cenovou nabídku. Ve specifických případech (např. u větších zakázek) lze připravit nabídku a dohodnout individuální cenu v závislosti na obtížnosti zakázky, prováděném množství a vzdálenosti.