Skip to main content

Je Climatizer hořlavý?

Přestože je hlavní složkou při výrobě Climatizeru papír, zpracováním a přidáním dalších chemických sloušenin (zejména kyselina boritá a borax pentahydrát) se požární vlastnosti výsledné izolace výrazně mění tak, že je proti ohni velice odolná.

Při praktických zkouškách proti prohoření odolával Climatizer Plus mnohem déle než polystyren a vata. To je možné díky tomu, že při kontaktu s ohněm vytvoří Climatizer Plus na povrchu zuhelnatělou krustu, která brání dalšímu šíření ohně

Při zkoušce požární odolnosti Z-1.010-95 ze dne 14. 2. 95 byla testována konstrukce tvořená sádrokartonovou deskou, parotěsnou zábranou, 15 cm vrstvou foukané izolace Climatizer Plus, perlinkou a prkny o tlouštce 25mm. Takto kontrukce, odpovádající běžnému složení podkrovních stropů,  měla dle zkoušky požární odolnost 43 minut.