Skip to main content

Časté otázky

Přímo Climatizer jako foukaná izolace na bázi celulózových vláken se vyrábí od roku 1990, kdy jeho výrobu umožnil technologický pokrok v podobě turbínového rozvlákňovače vyvynutého americkou firmou Advanced Fiber Technology. Moderní využívání izolací na bázi celulózy se však datuje až do 70. let dvacátého století, kdy se začala v širším měřítku používat zejména v USA po vypuknutí energetické krize. Za předchůdce moderních celulózových izolací lze v našich krajích označit například používání plev smíchaných s vápnem pro zásyp dutých stropů.
Přestože je hlavní složkou při výrobě Climatizeru papír, zpracováním a přidáním dalších chemických sloušenin (zejména kyselina boritá a borax pentahydrát) se požární vlastnosti výsledné izolace výrazně mění tak, že je proti ohni velice odolná. Při praktických zkouškách proti prohoření odolával Climatizer Plus mnohem déle než polystyren a vata. To je možné díky tomu, že při kontaktu s ohněm vytvoří Climatizer Plus na povrchu zuhelnatělou krustu, která brání dalšímu šíření ohně.  Při zkoušce požární odolnosti Z-1.010-95 ze dne 14. 2. 95 byla testována konstrukce tvořená sádrokartonovou deskou, parotěsnou zábranou, 15 cm vrstvou foukané izolace Climatizer Plus, perlinkou a prkny o tlouštce 25mm. Takto kontrukce, odpovádající běžnému složení podkrovních stropů,  měla dle zkoušky požární odolnost 43 minut.
Celulózová vlákna foukané izolace Climatizer mohou absorbovat část vlhkosti z okolního prostředí. To je zcela normální jev. S obsahem vlhkosti kolem 10% se také počítá při uvádění tepelně izolačních vlatností Climatizeru. Při vyšší vlhkosti materiálu má izolace díky svým vlastnostem tendenci se přebytečné vlhkosti účinně zbavovat. Při špatném návrhu nebo aplikaci Climatizeru může docházet ke kondenzaci vodních par procházejících izolací, což její vlastnosti výrazně zhorší. Tento problém ale nastává i při chybách v zateplování jinými materiály, zejména u minerální či skelné vaty. Zatečení malého množství vody do vrstvy foukané izolace není celkem problém, díky svým vlastnostem celulózová vlákna tuto vlhkost bez potíží odpaří. Velké množství zatékající vody může ovšem izolační vlastnosti Climatizeru silně poškodit, podobně jako je tomu i u jiných typů izolací.
Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že ne. Jednou z vlastností borátových solí, přidávaných při výrobě foukané izolace Climatizer, je ochrana proti plísním, houbám a drobným hlodavcům. Díky tomu je prostor, kde je Climatizer aplikován, pro hlodavce natolik nepříjemný, že použitý materiál nežerou ani v něm nebudují svá hnízda. Na druhé straně Climatizer je izolace, nikoliv jed na myši, takže nelze počítat se stoprocentní ochranou před průnikem hlodavců. V praxi byl ovšem zaznamenán snížený výskyt myší a jiných hlodavců například v zemědělských objektech zateplovaných s využitím Climatizeru.
Velmi zjednodušeně řečeno: z papíru. Základní složkou při výrobě celulózové izolace Climatizer Plus je starý papír. Ten se za použití speciální technologie rozdělí až na jednotlivá celulózová vlákna, která se následně obohatí chemickými přísadami pro vylepšení vlastností výsledné izolace. Hlavními složkami přísad jsou kyselina boritá a síran hořečnatý pozitivně ovlivňují zejména požární odolnost Climatizeru a současně odpuzují hmyz a drobné hlodavce.