Skip to main content

Rodinný dům na Domažlicku

Rodinný dům na Domažlicku

Stropy byly izolovány shora souvislým rozprostřením CLIMATIZERu Plus mezi vazníky na stávající nedostatečnou izolační vrstvu. Izolace rovnoměrně zaplnila veškeré mezery ve stávající izolaci a nově vytvořila souvislou bezesparou izolační vrstvu s vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi.