Skip to main content

Bytový dům v Sušici

Bytový dům v Sušici

Bytový dům v Sušici - provedli jsme tepelnou izolaci dvouplášťové střechy tohoto domu materiálem Climatizer Plus. Akce probíhala v rámci celkového zateplení domu jako subdodávka. Ve vrchním plechovém plášti byly provedeny plechové vylezáky, které budou v dalších letech sloužit jako kontrolní otvory do střechy.