Skip to main content

Nežerou Climatizer myši?

Ze zkušenosti můžeme potvrdit, že ne. Jednou z vlastností borátových solí, přidávaných při výrobě foukané izolace Climatizer, je ochrana proti plísním, houbám a drobným hlodavcům. Díky tomu je prostor, kde je Climatizer aplikován, pro hlodavce natolik nepříjemný, že použitý materiál nežerou ani v něm nebudují svá hnízda. Na druhé straně Climatizer je izolace, nikoliv jed na myši, takže nelze počítat se stoprocentní ochranou před průnikem hlodavců. V praxi byl ovšem zaznamenán snížený výskyt myší a jiných hlodavců například v zemědělských objektech zateplovaných s využitím Climatizeru.